VILLKOR

Villkor för bildterapi/grupprocesser

Jag är medlem i svenska riksförbundet för bildterapeuter och följer deras etiska riktlinjer.
Jag arbetar under handledning av en legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning.

Jag jobbar under tystnadsplikt och inom grupperna gäller tystnadsplikt mellan deltagarna. Den som bryter mot tystnadsplikten utesluts ur gruppen.

Under processerna för jag inte journal utan minnesanteckningar som förstörs då kontakten upphör. De förvaras inlåsta och endast jag som terapeut och du som klient har rätt att ta del av dem.

Bilderna ägs av dig som målat dem men de förvaras med fördel i lokalen tills kontakten är avslutad. Att jobba med att titta tillbaka på målade bilder är en viktig och verksam del av processen.

Av- och ombokning sker minst 24 timmar innan bokad tid, annars debiteras fullt pris. Frånvaro vid grupptillfälle ersättes ej.

Läs mer om etiska riktlinjer
http://bildterapi.se/images/stories/PDF2013/etiska_riktlinjer_2013.pdf


Betalning:

Kurser och workshops betalas innan eller i samband med kurstillfället om inte annat avtalats. Individuella terapier betalas enligt överenskommelse mellan klient och terapeut. Kortbetalning är möjlig via i- Zettle.

Företag faktureras enligt överenskommelse.

Bankgiro: 5962-0187

Swisch: 1230498998