OM


"Jag brinner för att få människor att utvecklas och förverkliga sina drömmar"
 
Min vision är att ge dig förutsättningar att våga ge uttryck för din kreativa längan och utforska bildens och skapandeprocessens kraft och möjligheter!
Jag är certifierad bildterapeut sedan 2009 med erfarenhet från öppenpsykiatrin och behandlingshem för unga vuxna. I botten är jag utbildad pedagog med bild som tillval. Har erfarenhet att jobba som bildlärare i grundskolan och har utbildat grupper med vuxna i personlig utveckling. Har flera års erfarenhet att undervisa i fritt måleri.
Jag är även verksam som bildkonstnär.

Utbildningar:
Bildterapiutbildning, grundläggande psykoterapi steg 1, Niarte
Estetisk grundutbildning, inriktning bild, Löftadalens folkhögskola
Grundskollärarlinjen 1-7, bildinriktning, Högskolan Dalarna

Kurser:
CFT, Compassionfokuserad terapi, Sofia Viotti
Yoga-meditation- bildarbete, Birgitta Englund
Mind Art, mindfulnessbaserat bildarbete, Birgitta Englund
Vedic Art, lärarutbildning, Curt Källman